Velkommen til Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
tidl. SISenteret begravelsesbyrå.

Når en av våre nærmeste dør, blir livet fylt av sorg.
Når tapet rammer, kan mange pårørende føle seg ensomme og hjelpeløse.

Derfor er vi her for å støtte og veilede dere, både gjennom sorgen og
gjennom det praktiske som følger med en slik situasjon.

Vi som byrå, vil i samarbeid med dere pårørende,
sørge for at tiden før begravelsen og på selve begravelsesdagen
skal bli så personlig og verdig som mulig.

DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60

Navn:

Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post:

Begravelsesbyrået
Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no Medlem av:


www.aktiweb.no